1. Elk vaartuig dient, voordat het de haven binnenvaart of de haven verlaat, VHF kanaal 12 uit te luisteren en zich aan of af te melden bij de havenmeester
 2. De schipper is verplicht bij aankomst contact op te nemen met de dienstdoende havenmeester. Dit voor het verstrekken van gegevens over het schip, personen en lading
 3. Het is verboden de haven binnen te varen met een vaartuig groter dan L: 85m B: 12m D: 3,40m
 4. Een ieder dient de aanwijzingen van de havenmeester op volgen
 5. Het is verboden om te zeilen in de haven zonder motorondersteuning
 6. Elk vaartuig is verplicht een ander vaartuig langszij te laten afmeren
 7. De schipper is verplicht ervoor te zorgen dat het vaartuig vlot en veilig kan worden betreden en verlaten. Ook is hij verplicht om recht van overgang te verschaffen
 8. Het is niet toegestaan om het vaartuig langer dan 24 uur achter elkaar onbeheerd achter te laten
 9. Een ieder dient de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat er aanstoot gegeven wordt door gedrag
 10. Het is niet toegestaan hinderlijk lawaai te maken
 11. Geen gebruik van muziekboxen buiten
 12. Geen stroomaggregaten te laten draaien tussen 20.00 uur en 8.00 uur
 13. Geen motoren van het schip te laten draaien, anders dan voor het verplaatsen van het vaartuig
 14. Men mag geen scheepsonderhoud uitvoeren zonder de toestemming van de havenmeester
 15. Men mag niet surfen of kiten in de haven, ook mag men niet waterskiën/wakeboarden, of een drijvend object met personen daarop voortrekken
 16. Open vuur (hieronder valt ook de  bbq) is niet toegestaan
 17. Er mag niet gezwommen worden in de haven *
 18. De maximale grondsnelheid in de haven is 7 km/h

Zwemmen in de haven

Zwemmen in de haven van Terschelling is helaas niet toegestaan. Het is goed voor te stellen dat dit in deze drukke haven gevaarlijk is. Maar veel mensen kennen de verhalen van vroeger nog wel, dat we “allemaal” in de haven zwommen en er zelfs zwemles kregen.

Helaas is de haven sinds die tijd veel drukker geworden. Ook zijn de schepen groter, waardoor het vaak moeilijk voor de schippers is om een zwemmend persoon te spotten. Door de vaak sterke stroming in de haven en de beperkte ruimte om te manoeuvreren is het voor de schippers vaak een grote uitdaging om aan of af te meren. Het is daarom van belang dat het zwemverbod gehanteerd wordt.

Toch wordt er nog wel gezwommen in de haven. En vooral met de warme zomerdagen is dat voor de jeugd een genot. Op de nieuwe sloepensteiger  is het relatief rustig en kan er onder toezicht toch even een frisse duik genomen worden. Dit is de enige locatie waar het kan.

Kortom:

 • Zwemmen in een haven is verboden
 • In overleg met de havenmeester kan er een uitzondering gemaakt worden, waarbij er een frisse duik bij de sloepensteiger gemaakt kan worden
 • De havenmeester kan te allen tijde besluiten om het zwemmen bij de sloepensteiger  niet toe te staan ( door bijvoorbeeld te sterke getijdenstroming)
 • Het is niet toegestaan om de sloepen en schepen te betreden die aan de steiger liggen afgemeerd
 • Het is niet toegestaan het betonningsterrein  te betreden

Mocht u nog vragen hebben over het zwemmen in de haven, dan kunt u altijd contact opnemen met de havenmeester.