Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent

Overige informatie

Een standplaatsvergunning is niet overdraagbaar aan derden en de vergunninghouder is verplicht de standplaats daadwerkelijk zelf geopend te hebben. De gemeente Terschelling is niet verantwoordelijk voor het verzorgen van een stroomvoorziening op de locatie.

De gemeente Terschelling werkt op dit moment aan een nieuw standplaatsenbeleid. Standplaatshouders worden ter zijner tijd op de hoogte gebracht over de inhoud van het nieuwe beleid en wat er gaat veranderen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening via gemeente@terschelling.nl of 0562-446244

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Direct regelen

Kosten standplaats:

  • geldig voor ten hoogste één week € 17,55
  • geldig voor ten hoogste één maand € 53,76 
  • geldig voor ten hoogste één kwartaal € 107,27 
  • geldig voor ten hoogste één jaar € 211,83

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van het college van B&W. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Extra informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.