Als u tijdelijk in het buitenland bent als er in Nederland verkiezingen zijn en u staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent.

Stemmen als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Hoe werkt het?

De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland op de website van de gemeente Den Haag. 

Tijdelijk in het buitenland?

Als u tijdelijk in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

  • U vult een machtigingsformulier in van de gemeente.
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.
  • U dient het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente.
  • De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.
  • De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Per brief 

  • Bij verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen kunt u alleen iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Per brief stemmen is bij deze verkiezingen niet mogelijk. 

Meer informatie

Als u geregistreerd bent als kiezer in het buitenland en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente Den Haag. Op die manier blijft uw adres actueel.