In 2023 heeft de provincie Fryslân via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) subsidie toegekend aan 38 verschillende projecten op de Friese Waddeneilanden. In totaal is er in drie rondes meer dan 500.000 euro uitgekeerd aan initiatieven die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. Hieronder vind je een overzicht van die projecten.

Projectoverzicht IMF - eerste subsidieronde

InitiatiefAanvragerInvesteringBijdrage

Walk of Grief

Op Terschelling komt een rouwpad, in het Engels ‘Walk of Grief’. Een route/pelgrimstocht van enkele dagen, waarbij de deelnemer even los kan laten, tijd en ruimte neemt voor het verlies en steun vindt in de natuur. De route voert langs natuur en cultuurhistorie die van symbolische waarde
is voor mensen in rouw en wordt ondersteund met een wandelbox, een speldje, een website, mogelijkheden voor coaching en kunstprogrammering rond de route.

Stichting Walk of Grief€ 67.210€ 26.884

Restauratie oudste motorreddingsboot ter wereld

De reddingboot “Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg” uit 1907 is de oudste motorreddingboot ter wereld en ligt in de Terschellinger haven. Om het schip voor de toekomst te behouden is een restauratie nodig. De boot wordt met name gebruikt voor vaartochten met een educatief karakter.

Stichting Museumreddingboot Terschelling€ 30.027€ 12.011

Eten van eigen bodem Terschelling

De initiatiefnemers willen de eilander gemeenschap laten meedenken over hoe Terschelling eruit ziet als ze zelfvoorzienend zijn op het gebied van voedsel en laten proeven wat er op ons bord ligt als we eten van eigen bodem. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de voedselbehoefte en naar welke producten er op Terschelling geteeld kunnen worden om
aan dit eten te komen. Uiteindelijk wordt er een maaltijd geserveerd aan een grote, representatieve groep Terschellingers.

Stichting Willemijn Steentjes€ 97.680€ 28.285

Realisatie beleeftuin en -kassen

Bij het Koffiehuys aan het Kerkplein in Nes (Ameland) wordt een nieuwe beleeftuin met een aantal kleine kassen gerealiseerd. Het Koffiehuys wil chicorei gaan telen waarvan een koffieproduct gemaakt en geschonken kan worden. Dit kan worden toegevoegd aan het Amelands product. Tevens zullen er in de beleeftuin workshops worden gegeven aan gasten en wordt ruimte geboden aan schoolleerlingen, onder andere om stage te lopen.

Amelander Koffiehuys & Branderij€ 43.900€ 9.955

Duofiets zorgstichting De Jonge Jan

Zorgstichting de Jonge Jan is een wooninitiatief voor Terschellinger jongvolwassenen
met een beperking. Voor het vergroten van de leefwereld is het belangrijk dat de cliënten deel uitmaken van de Terschellinger gemeenschap.
Dit kan bevorderd worden door met de cliënten naar buiten te gaan en/of evenementen te bezoeken. Om niet altijd afhankelijk te zijn van auto’s wil de Jonge Jan een duofiets voor de cliënten aanschaffen.

Zorgstichting De Jonge Jan€ 9.374€ 3.750

Magisch bloemenveld Terschelling

Schoolkinderen van Terschelling beschilderen houten bloemen met speciale verf. Vervolgens worden de beschilderde bloemen geplaatst op het Swartdune op West-Terschelling waar ze onderdeel van zowel de Lytse Fjoertoer als de Fjoertoer uitmaken. De kinderen krijgen dankzij dit project (bezoek aan Bijenpark en uitdelen bloemenzaad) meer kennis van biodiversiteit en de werking van ecologische systemen.

Stichting Evenementen Terschelling€ 8.548€ 3.419

Expositie Oorlog op Zee

In het Vlielander bunkermuseum wordt een bunker als museum bouwkundig geschikt gemaakt en ingericht. In deze bunker komt een expositie die gaat over de oorlog op zee ten noorden van de Waddeneilanden.

Stichting Vrienden bunkermuseum Wn 12 H Vlieland€ 10.658€ 4.263

Effectiever toezicht door inzet van drone

Wildbeheer Eenheid Ameland (WBE) wil een drone aanschaffen en deze inzetten om vermiste dieren en mensen op te sporen in de natuurgebieden op het eiland. De aanschaf en de te volgen training voor een dronebrevet vormen onderdeel van het project. Daarnaast wil de WBE de drone inzetten voor het voorkomen van maaislachtoffers, monitoring en wild-tellingen.

WBE Ameland€ 24.581€ 9.500

Wildpluk- en bijentuinen op Ameland

Wildbeheer Eenheid Ameland (WBE) gaat pluktuinen en bijentuinen aanleggen om kinderen en jongeren te stimuleren meer te leren van de natuur. De tuinen vergroten de biodiversiteit op het eiland en herstellen de natuur.

WBE Ameland€ 9.000€ 3.600

De toekomststoel onder de bomen

Op 6 mei 2023 wordt op Vlieland het evenement de Toekomststoel onder de Bomen georganiseerd. Doel is aandacht te geven aan de toekomst van de bomen en de bossen op Vlieland om zo een bijdrage te leveren aan
bewustwording en het groeiend besef om de aarde met haar klimaatproblematieken
te bewaken. Dit gebeurt via muziek, poëzie en lezingen.

Stichting Louise Post Poëzie€ 4.660€ 1.264

Global Goals GO 2023

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Basecampus wil op Terschelling een interactieve app voor de SDG’s opstarten om zo scholen en verenigingen meer te leren over deze doelstellingen.

Basecampus€ 22.001€ 8.800

Inspireren en verbinden

De schilderclub op Schiermonnikoog vervult een sociale functie op het eiland. De groep heeft behoefte om zich te ontwikkelen, te groeien en
nieuwe inspiratie op te doen. Door het volgen van cursussen en workshops en het aantrekken van een docent wordt de toekomst van de club
geborgd.

Schilderscollectief De Kwast€ 6.390€ 2.556

Waddenprojectdag Tienskip

Tienskip wil voor de Waddeneilanden, jongeren betrekken bij de politiek en stimuleren om met innovatieve ideeën te komen en zo iets te betekenen voor hun omgeving. Hiervoor worden er projectdagen georganiseerd waarop jongeren van de eilanden meegenomen worden in de wereld van democratie en politiek.

Stichting Tienskip€ 15.000€ 5.592

Projectoverzicht IMF - tweede subsidieronde

InitiatiefAanvragerInvesteringBijdrage

Speulbos

In Midsland-Noord wordt in het Koreabos een speelbos aangelegd met
de naam Speulbos. Het wordt een verzameling van uitdagende speelplekken,
gemaakt van natuurlijke materialen. Kinderen kunnen hier
experimenteren, ontdekken en zich verbinden met de natuur.

Stichting Jeugdwerk Terschelling€ 105.877€ 42.342

De nachtschuur

Staatsbosbeheer wil de kwekerijschuur in het bos van Nes opknappen en inzetten als natuurbelevings- en ontmoetingsplek. De schuur gaat met name ingezet worden voor het beleven van de donkerte van de nacht midden in de natuur. Er wordt samengewerkt met Amelander organisaties die een relatie hebben met natuur en activiteiten in de natuur zoals de scouting.

Staatsbosbeheer€ 156.012€ 34.323

Redding/renoveren historische seinpaal

Op het seinpaalduin bij West-Terschelling staat een paal waarmee stormwaarschuwingen aan de scheepvaart worden gegeven. Stichting
Ons Schellingerland (SOS) wil deze historische paal behouden en toekomstbestendig maken. Ook krijgt de informatieverschaffing over de seinpaal aandacht door ter plekke een paneel te plaatsen.

Stichting Ons  Schellingertand€ 27.010€ 10.804

Project AEC Power of the Many

Power of the many is een project om burgers van Ameland te betrekken
bij coöperatieve zonne-energie. Dit gebeurt door de ontwikkeling van
een app en het bieden van een investeringsmogelijkheid voor leden en
aspirant-leden in een nieuw zonnepark bij de Ballummerbocht.

Amelander Energie Coöperatie€ 64.000€ 25.600

Terschelling Circulair; de Biomeiler

Stichting Terschelling Circulair wil vijf biomeilers op het eiland plaatsen. Met behulp van biomeilers kan groen afval op het eiland verwerkt worden
en hoeft het niet te worden afgevoerd naar de wal. Gedurende het composteringsproces ontstaat er restwarmte waarmee nabijgelegen gebouwen kunnen worden verwarmd. De gevormde compost wordt gebruikt om op het eiland de bodem te verbeteren.

Stichting Terschelling Circulair€ 120.578€ 35.000

Baken Vlieland

Baken Vlieland is een kunstwerk van Heleen Blanken dat voorafgaand aan en tijdens het festival Into The Great Wide Open op Vlieland te
zien is. Het kunstwerk maakt bezoekers bekend met het werk en gedachtegoed van twee voor Vlieland belangrijke kunstenaars: Betzy Akersloot-Berg en Heleen Blanken.

Stichting Museum Tromp’s Huys€ 53.750€ 10.000

Vernieuwen website Schylge myn Lantse

Er is brede belangstelling voor de historie van Terschelling. De Cultuur Historische Vereniging “Schylge myn Lantse” wil hier via een vernieuwde
professionele interactieve website op inspelen.

Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lantse€ 4.681€ 1.872

Aula Nes

Begrafenisvereniging Nes Buren wil de ruimte die zij gebruiken voor uitvaarten een passender interieur geven zodat het afscheid plaatsvindt in een minder kale en kille omgeving. Door aanschaf van betere techniek kan beter ingespeeld worden op de vraag van de klant.

Begrafenisvereniging Nes Buren€ 14.150€ 5.620

Voedselgaard Terschelling

Zelfpluktuin Groenhof wil het bedrijf uitbreiden met een voedselgaard (een duurzame en klimaatbestendige vorm van tuinbouw die bijdraagt
aan de biodiversiteit). Educatie en voorlichting aan bezoekers en scholieren is onderdeel van dit project. Ook zullen seniore Terschellingers op vrijwillige basis bij de gaard betrokken worden.

Zelfpluktuin Groenhof V.O.F.€ 26.835€ 10.000

Geef gesneuvelden een gezicht

Dorpsbelang Nes gaat bij de graven van gesneuvelde soldaten uit de Tweede Wereldoorlog een bordje plaatsen met het achtergrondverhaal
en een foto. Dit brengt beter in beeld wie er begraven zijn op Ameland, zodat het verhaal blijft leven en deze soldaten worden herdacht.

Vereniging van dorpsbelangen Nes€ 3.175€ 1.270

Muziek voor iedereen op Terschelling

Stichting Muziek Onderwijs Terschelling (SMOT) organiseert een drumworkshop,
een muziekmarkt, een voorspeelmiddag en een scholenproject. Ook zal er meer aan promotie worden gedaan. Dit alles om toekomstige
aanwas van leden te krijgen en zo de bestaanszekerheid van de SMOT en de fanfares Jubal en Schylge te garanderen.

Stichting Muziek Onderwijs Terschelling€ 5.208€ 2.083

Lakmaker’s T-Jazz Terschelling 2023

Op Terschelling wordt jaarlijks het festival Lakmaker’s T-Jazz georganiseerd. De organisatie wil aan de editie van 2023 met name op de jeugd gerichte workshops toevoegen, zoals samba percussie, maak je eigen rap
en hip hop dansen.

Stichting T-Jazz€ 12.935€ 5.055

De schouders onder een nieuw speeltoestel

De realisatie van een nieuw speeltoestel in Hoorn dat zowel tijdens als na school gebruikt kan worden door de leerlingen van OBS en CBS ’t Jok. Hiermee wordt de motorische ontwikkeling van (jonge) kinderen gestimuleerd.

Christelijke Vereniging Primair Onderwijs Terschelling€ 15.000€ 6.000

Van afval tot kunst

Kunstmaand Ameland bevat dit jaar twee bewustwordingsprojecten door middel van kunst. De projecten richten zich op het hergebruik van afval in een plattegrond van Ameland en het maken van stoelen. Het doel is om
leerlingen en bezoekers bewuster te maken over hun afvalgebruik.

Stichting Kunstmaand Ameland€ 12.521€ 5.008

De creatieve werkplaats Vlieland

Kunst en cultuur is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Vanuit deze visie gaat de Creatieve Werkplaats Vlieland op het eiland een plek creëren waar geïnteresseerden samen aan creatieve hobby’s kunnen werken. Dit om creativiteit te stimuleren en mensen met elkaar te verbinden. Voor de inrichting van deze plek is een subsidiebijdrage toegezegd.

Initiatiefnemers De Creatieve Werkplaats€ 25.238€ 10.000

Projectoverzicht IMF - derde subsidieronde

InitiatiefAanvragerInvesteringBijdrage

Het Buitenlokaal

In Lies staat de werkschuur van Staatsbosbeheer. De omgeving van de werkschuur wordt door Staatsbosbeheer onder de
naam het Buitenlokaal opnieuw ingericht. Er komt een buitenspeeltuin, voedselbos, uitzichtpunt, zintuigen pad, publiekswerkplaats en een educatieve route. Daarmee ontstaat er een plek waar wat te ontdekken
en te beleven valt.

Staatsbosbeheer€ 181.059€ 65.169

De Kweekertjes, verbinding in de natuur 

Werkgroep de Kweekertjes heeft in de zomer van 2023 voor het eerst buitenactiviteiten voor Amelander kinderen georganiseerd. Dat was een groot succes. De werkgroep wil voor de komende jaren de activiteiten
uitbreiden. Daarvoor wordt goed materiaal aangeschaft en er komt een eigen opslag.

Sportclub Nes Buren€ 29.649€ 11.859

Herinrichting buitenterrein Natuurcentrum 

Als onderdeel van een groter project over klimaatverandering op Ameland wordt nu ook het terrein rond het Natuurcentrum in Nes duurzamer, biodiverser en verkeersveiliger ingericht. Er komt een expositieruimte en een plek waar grote groepen buiten ontvangen kunnen worden. Het
buitenterrein is vrij toegankelijk.

Stichting Amelander Musea€ 571.094€ 35.000

Vernieuwing kooien bij de eendenvijver 

De eendenvijver bij de vuurtoren van Ameland is een populair rustpunt voor bezoekers waaronder veel gezinnen met kinderen. In en om de eendenvijver zijn diverse soorten eenden en pluimvee te bewonderen. Het beheer gebeurt door de Vrienden van de eendenvijver. De inrichting en
met name de kooien moeten bij de tijd worden gebracht. Dit gaat de komende winter plaatsvinden.

Vereniging Dorpsbelang Hollum€ 62.561€ 25.052

Laatste loodjes restauratie motorreddingsboot Zeemanshoop

De zeemanshoop is één van de boten die in de museumhaven Ballumerbocht van Ameland ligt. De Stichting Neeltje Jacoba gaat deze voormalige reddingsboot in varende conditie brengen zodat de boot gebruikt
kan worden voor tochtjes met groepen. Hiervoor worden aanpassingen aan de boot gedaan en de motor wordt geschikt gemaakt voor milieuvriendelijke
diesel.

Stichting Neeltje Jacoba€ 33.364€ 13.346

Samen oud worden in Buren

Het dorpshuis is belangrijk voor de gemeenschapszin in Buren. Er wordt geïnvesteerd in materiaal voor de verbetering van bestaande activiteiten en het organiseren van nieuw aanbod. Daarnaast komt er een nieuwe website.

Stichting Dorpshuis ’t Wantij€ 5.656€ 2.260

Vergroenen schoolplein OBS ‘t Hunnighouwersgat

De Ouderraad van de basisschool van Midsland gaat het schoolplein anders inrichten. Een plein dat veel groener wordt door het planten van struiken en bomen en het aanleggen van een creatieve leer- en leestuin.

Stichting Ouderraad ‘t  Hunnighouwersgat€ 11.305€ 4.521

Behoud kwekerij de Wilde Akelei

De Stichting Vrienden van de tuin naast de branding neemt op Schiermonnikoog de activiteiten van kwekerij de Wilde Akelei over en verplaatst deze naar hun pluktuin. Daar wordt een plek ingericht voor de kwekerij en de verkoop van de gekweekte eilander planten.

Stichting Vrienden van de tuin naast de branding€ 19.596€ 7.838

Kwaliteitsimpuls imkerij Vlieland

Vlieland heeft een bijenstation waar koninginnen door Carnica-darren
kunnen worden bevrucht. Bijvangst is dat dit op het eiland honing
oplevert. De Stichting gaat investeren in het station en haar omgeving.

Stichting Carnicateelt€ 18.086€ 7.235

125 jaar VVV Schiermonnikoog

In 2024 bestaat de VVV van Schiermonnikoog 125 jaar. De VVV wil dat
vieren met extra activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld een kunstexpositie
georganiseerd, een routeboekje opgesteld en speciale arrangementen
aangeboden.

VVV Schiermonnikoog€ 49.996€ 9.000

Iepen Mienskipsfûns 2024-2027

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor deze subsidie. Het Iepen Mienskipsfûns is een open en toegankelijke subsidieregeling met weinig regels. 

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) bestaat de komende vier jaar uit drie categorieën: klein, groot en duurzaam. Het IMF opent twee keer per jaar voor aanvragen. In 2024 is dat van 18 maart tot en met 11 april en van 23 september tot en met 17 oktober. De provincie Fryslân stelt € 8,5 miljoen beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten.

Je kunt de IMF-subsidie aanvragen als je een stichting, vereniging, coöperatie of een groep van vijf personen bent. Een adviescommissie bekijkt de aanvragen. Ze kijken naar de bijdrage aan de mienskip, draagvlak en samenwerking, toekomstbestendigheid en de Fryske taal of dialect. 

Meer informatie over (het aanvragen van) het Iepen Mienskipsfûnds vind je hier.