Teruggave gemeentelijke belastingen

Wat is het?

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald heeft. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Hoe werkt het?

Vertrek uit gemeente

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

Verhuizen binnen gemeente

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.