Wegens Oerol zijn er tijdelijk de volgende verkeersmaatregelen genomen:

Parkeerverbod parkeerplaats Paal 8 

Van 24 mei 2023 tot en met 23 juni 2023 geldt een parkeerverbod aan de westkant van de parkeerplaats, voorbij de fietsenrekken, aan de Badweg te West-Terschelling (ook bekend als parkeerplaats Paal 8) door het plaatsen van een C1 bord van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met het onderbord “Wegsleepregeling van kracht”.

Wegsleepregeling

Van 24 mei 2023 tot en met 23 juni 2023 wordt voor Oerol afgesloten voor alle verkeer: 

 • De westkant van de parkeerplaats, voorbij de fietsenrekken, aan de Badweg te West-Terschelling (ook bekend als parkeerplaats Paal 8). Alle geparkeerde voertuigen, aanhangwagens, boottrailers, kampeermiddelen, karren en overige spullen moeten uiterlijk 23 mei 2023 verwijderd zijn. Als er daarna nog voertuigen staan, zullen deze worden weggesleept. De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van de auto.

Stopverboden motorvoertuigen

 • Van 8 juni 2023 tot en met 18 juni 2023 geldt een stopverbod aan beide zijden van de Badweg West (kruising Hoofdweg nabij Pizzeria Isola Bella) te West-Terschelling tot aan de t-splitsing Badweg (richting Paal 8 Hotel aan Zee) te West-Terschelling door het plaatsen van het bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990.
 • Van 8 juni 2023 tot en met 18 juni 2023 geldt een stopverbod aan beide zijden van de weg Midsland aan Zee (vanaf kruising parkeerplaats Midsland aan Zee) te Midsland aan Zee gevolgd door de Verbindingsweg tot aan de t-splitsing Badweg (richting Paal 8 Hotel aan Zee) te West-Terschelling door het plaatsen van het bord E2 van bijlage 1 van het RVV 1990.
 • Van 8 juni 2023 tot en met 18 juni 2023 geldt een stopverbod aan beide zijden van de Badweg, vanaf t-splitsing Badweg (richting Paal 8 Hotel aan Zee) tot aan de parkeerplaats Paal 8 te West-Terschelling door het plaatsen van het bord E2 met onderbord ‘’uitgezonderd bussen en taxi’s’’ van bijlage 1 van het RVV 1990.   

Inrijverbod motorvoertuigen 

 • Van 9 juni 2023 tot en met 18 juni 2023, uitgezonderd 15 juni, geldt een inrijverbod in de Torenstraat, Boomstraat en Brandarisplein te West-Terschelling i.v.m. het straattheater tussen 12:00 uur en 22:00 uur.
 • Van 9 juni 2023 tot en met 18 juni 2023, uitgezonderd 13 juni, geldt een inrijverbod in de Westerburen (vanaf nr. 23 en rondom de kerk) en Oosterburen te Midsland i.v.m. het straattheater en liveprogramma tussen 12:00 en 22:00 uur.
 • Op 13 juni 2023 geldt i.v.m. de braderie in Midsland een inrijverbod voor de Westerburen tot aan Kdo&Zo te Midsland van 06:00 uur tot en met 18:00 uur.
 • Op 14 juni 2023 geldt i.v.m. de braderie in Hoorn een inrijverbod van het Abt Folkertspad te Hoorn van 06:00 uur tot en met 18:00 uur.
 • Op 15 juni 2023 geldt i.v.m. de braderie op West-Terschelling een inrijverbod van de Torenstraat, Boomstraat en Brandarisplein te West-Terschelling van 06:00 uur tot en met 18:00 uur.

Eenrichtingsverkeer motorvoertuigen 

Van 8 juni 2023 tot en met 19 juni 2023 geldt vanaf de t-splitsing Badweg (nabij Paal 8 Hotel aan Zee) te West-Terschelling tot aan Badweg West (tot kruising Hoofdweg nabij Pizzeria Isola Bella) te West-Terschelling éénrichtingsverkeer (van Oost naar West) tussen 22:00 uur en 01:00 uur ’s nachts door het plaatsen van gele verkeersborden met een C4 bord en een C2 bord van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met de tekst ‘’tussen 22:00 uur en 01:00 uur’’. 

Inrijverbod fietsers

 • Van 8 tot en met 18 juni 2023, geldt een inrijverbod van de weg Midsland aan Zee         (vanaf kruising parkeerplaats Midsland aan Zee) en de Verbindingsweg te Midsland aan Zee tot aan West aan Zee door het plaatsen van het bord C14 bijlage 1 van het RVV 1990.
 • Van 9 juni 2023 tot en met 18 juni 2023, uitgezonderd 13 juni, geldt een inrijverbod in de Westerburen (vanaf nr. 23 en rondom de kerk) en Oosterburen te Midsland i.v.m. het straattheater en liveprogramma tussen 12:00 en 22:00 uur.
 • Op 13 juni 2023 geldt i.v.m. de braderie in Midsland een inrijverbod voor de Westerburen tot aan Kdo&Zo van 06:00 uur tot en met 18:00 uur.
 • Op 14 juni 2023 geldt i.v.m. de braderie in Hoorn een inrijverbod van het Abt Folkertspad te Hoorn van 06:00 uur tot en met 18:00 uur.
 • Op 15 juni 2023 geldt i.v.m. de braderie op West-Terschelling een inrijverbod van de Torenstraat, Boomstraat en Brandarisplein te West-Terschelling van 06:00 uur tot en met 18:00 uur.

Tijdelijke maximumsnelheid verlaging ter hoogte van de Vijfpoort

Van 8 juni 2023 tot en met 18 juni 2023 geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur ter hoogte van Formerum 47 te Formerum (café De Vijfpoort) door het plaatsen van het bord A01-30 met onderbord ‘’i.v.m. evenement’’ van bijlage 1 van het RVV 1990.