Toelage uitwonende studenten

Wat is het?

Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.

De regeling wordt voor de Friese Waddeneilanden uitgevoerd door de gemeente Ameland.

Direct regelen

Meer informatie?

Belangrijk

U kunt geen aanvraag meer indienen voor schooljaar 2023/2024.

Hoe werkt het?

U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:

  • een ouder/verzorger bent van een uitwonende studerende tot 18 jaar oud en u zelf op Terschelling woont;
  • 18 jaar of ouder bent en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en (één van) uw ouder(s) op Terschelling woont.

Bij een inkomen lager dan € 38.778,84 ontvangt u de maximale toelage € 177,51 per maand. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

Wat moet ik doen?

Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2023/2024 moet uiterlijk voor 1 maart 2024 bij de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:

  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
  • Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld;
  • Een inkomensverklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2021 waar het verzamelinkomen van ouder(s) of verzorger(s) uit blijkt. Op te vragen bij de belastingdienst.