Wat is het?

Indien u in de gemeente gevaarlijke stoffen wilt laden of lossen, moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen

Hoe werkt het?

Een ontheffing dient u tijdig en schriftelijk aan te vragen. Informatie over de routering en ontheffingen kunt u verkrijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer.

U kunt (mogelijk) ontheffing krijgen als:

  1. U de stoffen in de gemeente ophaalt of lost.
  2. Een alternatieve route niet voorhanden is.

Wat moet ik doen?

Gegevens betreffende

  • De aard en omvang van de stoffen.
  • Eventueel de laad- of losplaats in de gemeente.
  • De gewenste route.
  • Het tijdstip van vervoer.
  • De naam van uw bedrijf.
  • De vergunning voor vervoer van betreffende stoffen.