De fracties van Samen Terschelling, Partij van de Arbeid en het CDA riepen de raad in het zomerreces bijeen voor een interpellatie. De extra raadsvergadering, die in het teken stond van het project havenfront, vond plaats op donderdagavond 3 augustus. Portefeuillehouder Jeltje Hoekstra-Sikkema beantwoordde(externe link) de door de drie oppositiepartijen ingediende vragen en de daaropvolgende verdiepende vragen.

Motie van wantrouwen

De interpellatie mondde uit in een motie van wantrouwen van de oppositie tegen wethouder Jeltje Hoekstra-Sikkema. Deze motie haalde het niet en werd, na hoofdelijke stemming, met zes stemmen tegen en vijf stemmen voor, verworpen. De raadsleden van de coalitie, Plaatselijk Belang (drie zetels) en VVD (drie zetels), stemden tegen de motie. De raadsleden van de oppositie, Samen Terschelling (twee zetels), PvdA (twee zetels) en CDA (één zetel), stemden voor de motie.
 

Project havenfront

Wethouder Hoekstra heeft er alle vertrouwen in dat het project Havenfront, een groot project voor de gemeente, met de door de raad beschikbaar gestelde middelen gerealiseerd kan worden. Zij heeft een aantal stappen gezet om de beweging naar voren te kunnen maken en rust binnen de organisatie te creëren. Via de provincie Fryslân is er een vervanger gevonden voor de vertrokken adviseur binnen het project. “Een ervaren, deskundig persoon, die grote infrastructurele werken heeft begeleid.”