Wat is het?

In de Basisregistratie Personen (BRP(externe link)) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

In het uittreksel BRP staan in ieder geval uw:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum

In het uittreksel bootpas staan:

 • naam
 • geboortedatum
 • QR-code

Wat moet ik doen?

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar
 • iemand die u heeft gemachtigd

Wat heb ik nodig?

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Direct regelen

Online uittreksel BRP aanvragen (=geen uittreksel bootpas)(externe link)

Online uittreksel bootpas aanvragen(externe link)

Let op: Door een technisch foutje kan het voorkomen dat na de aanvraag de mededeling komt te staan dat de aanvraag is mislukt, terwijl de aanvraag na betaling wel is gelukt. U ontvangt een ontvangstbevestiging als bevestiging dat de aanvraag is gelukt. De ontvangstbevestiging die u ontvangt bij het aanvragen van de bootpas is nog niet het uittreksel.

De QR-code wordt binnen 1 werkdag online verstrekt en wordt naar u gemaild. 

(Let op: u moet minimaal 7 dagen ingeschreven staan bij de gemeente Terschelling om dit uittreksel aan te vragen)

Kosten:

Leges voor een uittreksel BRP € 4,17.

Een uittreksel voor de bootpas kost € 1,00.

Afspraak maken

Uittreksel aanvragen voor uw minderjarige kind

U kunt een uittreksel voor uw minderjarige kind ook aanvragen met uw eigen Digid. U kunt namelijk een keuze maken of u een uittreksel wilt voor u zelf of voor uw minderjarige kind.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt
 • de naam van de gemachtigde
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten(externe link). Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het uittreksel BRP online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.
 • Als u een uittreksel bootpas online aanvraagt, wordt deze binnen 1 werkdag naar u gemaild.