Een meerderheid van de Terschellinger gemeenteraad zegde op woensdag 25 januari het vertrouwen in burgemeester Caroline van de Pol definitief op. Hier leest u de laatste stand van zaken. 

De raadsvergadering van woensdag 25 januari is terug te kijken via Terschelling TV

Stand van zaken 2 februari 2023 
Naar aanleiding van de ingediende motie heeft burgemeester Caroline van de Pol op 31 januari een gesprek gehad met de commissaris van de Koning op het provinciehuis in Leeuwarden. De uitkomst van dit gesprek is dat commissaris Brok de komende tijd gesprekken zal voeren met verschillende betrokken personen. Uit die gesprekken moet duidelijk worden hoe de toekomst eruit gaat zien. 

Tijdens deze periode, waarvan de duur op dit moment niet bekend is, blijft burgemeester Caroline van de Pol haar taken uitvoeren voor de gemeente.