Vergoeding leerlingenvervoer havo/vwo

Wat is het?

Tegemoetkoming kosten dagelijks vervoer Terschelling-Harlingen voor havo en vwo-leerlingen die dagelijks heen en weer reizen
Leerlingen die dagelijks heen en weer reizen naar de vaste wal en ingeschreven zijn op een school aan de vaste wal in klas 3, 4 of 5 havo of 3, 4, 5 of 6 vwo kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 569,32. Dit bedrag wordt zo nodig in juni aangepast. De regeling is inkomensafhankelijk. Het gaat om leerlingen met ouders die een verzamelinkomen hebben lager dan € 40.283,46.

Aanvraag

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

Verklaring van de school waaruit blijkt aan welke school en in welke klas de leerling, waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd, is ingeschreven;
Gegevens waaruit de vastgestelde hoogte van het verzamel inkomen van (beide) ouders/verzorgers van de leerling blijkt, in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar. (voor schooljaar 2024-2025 vragen wij de inkomensgegevens van 2022).

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u in aanmerking komt voor een vergoeding of tegemoetkoming.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.