Verhuurvergunning opkoopbescherming

Als u in de gemeente Terschelling een woning koopt met een WOZ-waarde tot de koopprijsgrens (2024: €631.000), dan mag u die woning niet meer verhuren zonder vergunning. Deze regeling geldt sinds 1 juli 2023.

Wat is opkoopbescherming?

Het vinden van een betaalbare woning is niet vanzelfsprekend. De woningmarkt op Terschelling is een van de krapste van ons land. Dit maakt het voor beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en voor veel geld te verhuren.

De Huisvestingswet is gewijzigd, waardoor het college de opkoopbescherming kan invoeren voor een groot deel van de koopwoningen. Voor die woningen geldt dat deze de eerste 4 jaar na aankoop niet mogen worden verhuurd. Zo blijven er meer koopwoningen voor mensen die er zelf in gaan wonen. Hierdoor blijft de woningmarkt betaalbaar en krijgen starters meer kansen op de woningmarkt.

De opkoopbescherming geldt voor bestaande en nieuwbouwwoningen

Tot welke waarde?

Om het tekort aan goedkope- en middeldure koopwoningen in de gemeente tegen te gaan, geldt de opkoopbescherming in de hele gemeente Terschelling. De opkoopbescherming geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot de koopprijsgrens, deze is in 2024 €631.000. De koopprijsgrens wordt elk jaar per 1 januari geïndexeerd.

Hoe werkt het?

Een woning valt onder de opkoopbescherming als:

• De woning op of na 1 juli 2023 van eigenaar is veranderd. Hier geldt de datum van inschrijving in de openbare registers (Kadaster).
• De woning in de periode vóór de inschrijving in de openbare registers (Kadaster) korter dan 6 maanden verhuurd was. Is de woning in de 6 maanden vóór de inschrijving in de openbare registers (Kadaster) niet verhuurd geweest? Dan geldt ook de opkoopbescherming.
• De woning een WOZ-waarde heeft tot de koopprijsgrens. Deze bedraagt in 2024 €631.000. Hiervoor geldt de WOZ-waarde die de woning heeft op het moment van de inschrijving in het openbare register (kadaster). De WOZ-waarde vindt u op de website wozwaardeloket.nl.
 

Voorwaarden verhuren woning

Een woning verhuren mag alleen nog onder één van deze voorwaarden: 

1.      U verhuurt een woning aan een familielid in de 1e of 2e graad. Dit zijn onder andere ouders, kinderen, broers en zussen. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

2.      U woont na inschrijving van uw woning in de openbare registers minstens 1 jaar in uw nieuwe woning. Daarna mag u de woning voor maximaal 1 jaar verhuren.

3.      De woning is een onlosmakelijk deel van een winkel, kantoor of bedrijfsruimte. Daarvan is in elk geval sprake als de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte een kadastrale eenheid vormt met de woonruimte.

Voor het verhuren is dan wel een vergunning nodig. Alleen de eigenaar van de woning kan zo'n vergunning aanvragen. Het verbod om de woning te verhuren geldt tot 4 jaar na aankoop. 

De vergunning geldt alleen voor de eigenaar, voor de woning op het in de vergunning genoemde adres en voor verhuur aan de in de vergunning genoemde huurder. De vergunning vervalt zodra de in de vergunning genoemde huurder niet meer in de woonruimte woont.

Goed om te weten

  • De huurder van de woonruimte heeft vaak een huisvestingsvergunning nodig. Op onze website leest u hier meer over. Als er voor de woonruimte een huisvestingsvergunning is vereist dan mag de woonruimte door de huurder niet zonder deze vergunning bewoond gaan worden en mag de verhuurder de woonruimte niet verhuren.
     
  • Bij de aanvraag om huisvestingsvergunning moet de huurder de huurovereenkomst en een puntentelling op basis van het woningwaarderingsstelstel inleveren. Zorg er voor dat de huurder deze gegevens van u krijgt.
     
  • Als u een woning verhuurt zonder verhuurvergunning opkoopbescherming kunt u een boete krijgen van €20.000 en bij herhaalde overtreding van €40.000. 
     

Aanvragen vergunning?

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u een vergunning aanvragen voor het verhuren van uw woning. Alleen de eigenaar van de woning kan de vergunning aanvragen.

Vul het aanvraagformulier in, print het en onderteken het. U kunt het formulier en de gevraagde bijlagen per e-mail sturen naar gemeente@terschelling.nl ter attentie van Team Publiek. U kunt het aanvraagformulier en de bijlagen ook sturen naar of inleveren op het gemeentehuis.  

Hoelang duurt het?

De afhandeling van uw verzoek kan 8 weken duren. Dit kan 1 keer verlengd worden met 6 weken. De termijn gaat in op het moment dat de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen. U mag de woning pas verhuren als u de vergunning heeft.
 

Wat zijn de gevolgen voor bestaande verhuur?

De opkoopbescherming geldt niet als een woning al 6 maanden of langer werd verhuurd vóór de verkoop. Beleggers die woningen al legaal verhuren, kunnen dat dus blijven doen.

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@terschelling.nl