Op donderdag 6 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van het Europees Parlement. Als u op 23 april ingeschreven staat op Terschelling, dan ontvangt u uw stempassen uiterlijk op 23 mei.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen in een andere Nederlandse gemeente?

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen bij de publieksbalie. Dit kan tot uiterlijk maandag 3 juni. U kunt het aanvraagformulier L8 ook downloaden via Europees Parlementsverkiezing 2024 | Gemeente Terschelling

Wilt u in een andere Nederlandse gemeente stemmen?

U kunt een kiezerspas aanvragen bij de publieksbalie. Dit kan tot uiterlijk maandag 3 juni schriftelijk en tot woensdag 5 juni 12.00 uur mondeling. U kunt het aanvraagformulier K6 downloaden via Europees Parlementsverkiezing 2024 | Gemeente Terschelling

Wilt u een andere kiezer voor u laten stemmen op Terschelling? 

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen bij de publieksbalie of na ontvangst van uw stempas de persoon te machtigen. Met uw stempas – waarvan de achterzijde is ingevuld – en een kopie van uw legitimatie of een duidelijke foto van een identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet kan een gemachtigde namens u stemmen. De gemachtigde moet gelijktijdig de volmachtstem(men) uitbrengen met zijn eigen stem. Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wonen op Terschelling, kunnen zich registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Registratie voor deze verkiezing kan tot en met dinsdag 23 april 2024.