In Fryslân worden momenteel veel dode vogels gevonden, ook in onze gemeente. Waarschijnlijk zijn deze vogels getroffen door de vogelgriep.

Wat moet je doen als je dode vogels vindt?

  • Op gemeentegrond: raak de vogel niet aan en meld de gevonden dode vogel via het Friese Milieualarmnummer: 058 212 24 22. 

  • Op eigen grond: raak de vogel niet aan. Stop het dode dier in een vuilniszak en lever het in bij de buitendienst (Nieuwedijk 10). Hier staat een speciale bak voor vogels. 

Laat gebieden met (water)vogels met rust

Er zijn op dit moment geen Friese natuurgebieden afgesloten voor publiek. Probeer wel zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Mocht er in deze gebieden vogelgriep heersen, dan voorkom je door het gebied te vermijden de verdere verspreiding van vogelgriep. Daarnaast help je mee door in natuurgebieden het volgende te doen:

  • Blijf in de natuurgebieden op de paden;

  • Houd honden waar nodig aan de lijn;

  • Geef geen voer aan watervogels en

  • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.