Tijdens de coronapandemie mochten horecaondernemers tijdelijk hun terras verruimen. Na het eindigen van dit coronabeleid ontdekten we dat de wens leefde om deze verruiming te behouden. De afgelopen maanden vond er daarom een pilot plaats waarin ondernemers, na goedkeuring van de aanvraag, opnieuw hun terras mochten uitbreiden. Zes horecaondernemers maakten hier gebruik van.

De pilot liep tot 6 november en nu is het tijd voor een evaluatie. Hoe hebben inwoners de terrasverruiming ervaren en in hoeverre was de pilot succesvol? Om daar achter te komen, stelden we deze enquête op. Geef jij ook je mening?

Vul de enquête in

Het invullen van de vragenlijst kan tot en met vrijdag 1 december en kost maximaal vijf minuten van je tijd. Alvast bedankt voor je deelname!