Algemene informatie 

We willen met z’n allen een feestelijke en vooral veilige jaarwisseling. Daarom is er in Nederland geen vuurwerk uit categorie F3 meer te koop. De categorievermelding staat op de verpakking. Consumenten mogen sinds 1 december 2020 een aantal vuurwerkproducten niet meer afsteken. Het gaat om deze producten:

 • knalvuurwerk (zoals rotjes);
 • knalstrengen (zoals Chinese matten);
 • losse enkelschotsbuizen (zoals single shots);
 • vuurpijlen;
 • romeinse kaarsen en babypijltjes blijven ook verboden.

Al het vuurwerk uit de categorie F1 blijft toegestaan, zoals knalerwten, sterretjes en grondbloemen. Ook is F2 vuurwerk (siervuurwerk) toegestaan, zoals cakes, compounds en fonteinen. De minimumleeftijd voor het kopen van vuurwerk is 12 jaar. Voor het kopen van ander soort vuurwerk is dit 16 jaar. De minimumleeftijd is afhankelijk van het soort vuurwerk, dit staat in alle gevallen op de verpakking vermeld. Voor gevaarlijker vuurwerk is de leeftijdsgrens hoger. 

U kunt op 3 werkdagen vuurwerk kopen. De verkoopdagen in 2022 zijn donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december. U mag maximaal 25 kg vuurwerk per huishouden hebben. Het is verboden om illegaal vuurwerk te kopen, in bezit te hebben en/of af te steken. 
 

Wanneer is afsteken toegestaan?

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden. Draag een bril bij het afsteken van vuurwerk en houd voldoende afstand van mensen en dieren.

Let op:

In een straal van 100 meter rondom de molen van Formerum is het verboden om consumentenvuurwerk af te steken. 

Extra informatie

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
 • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. Koop vuurwerk altijd bij een winkelier met een geldige vergunning. Dan weet u zeker dat het vuurwerk legaal is. Deze winkeliers hebben in de etalage een biljet met de tekst: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.'

Carbid schieten

Carbid schieten is toegestaan op 31 december 2022 tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Om schade aan de natuur en gevaar voor omstanders te voorkomen, dien je je bij de schietlocatie te houden aan de volgende maatregelen: 

- Er mag alleen acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen worden gebruikt;
- In verband met de veiligheid dient u melkbussen of vergelijkbare voorwerpen te gebruiken met een maximale inhoud van 50 liter;
- Er wordt niet geschoten met harde materialen, zoals metalen busdeksels.

Het carbid schieten is alleen toegestaan op de volgende locaties:
- West-Terschelling:   Het Groene Strand (voorbij de Walvis) 
- Midsland:                   Het land van de heer A. Vis aan de Gastenweg
- Lies:                            Camping Staatsbosbeheer

Het afschieten van carbid op andere plaatsen is verboden. De politie en de gemeente Terschelling zullen optreden tegen overtreding van de regels. Eventuele aanwijzingen van hen dienen opgevolgd te worden. Het afschieten van carbid en het bijwonen van het afschieten is op eigen risico.