Van maandag 8 t/m vrijdag 31 mei (week 15 t/m week 22)  voert Verkley in opdracht van Vitens werkzaamheden uit aan de waterleiding in de Willem Barentszkade. Voor de veiligheid van omwonenden, passanten en medewerkers wordt de parallelweg tijdelijk – in gedeeltes – afgesloten.

Werkzaamheden en hinder

In week 15 wordt de Willem Barentszkade ter hoogte van Jonker fietsverhuur en watersport voor de helft afgesloten. Overdag zorgen verkeersregelaars ervoor dat de verkeersstroom soepel verloopt. Voor 's avonds staan er verkeerslichten. In deze eerste week worden er ook herstelwerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd.

Vanaf week 16 wordt er gewerkt in de parallelstraat van de Willem Barentszkade. Voor de veiligheid van de omwonenden, passanten en medewerkers wordt een deel van de parallelweg tijdelijk – in gedeeltes – afgesloten. Gedurende de werkzaamheden kunt u hier niet parkeren. Met borden wordt dit tijdig aangegeven. 

Volgens Verkley vinden de werkzaamheden die het verkeer belemmeren plaats in de weken 17, 18 en 19, met uitloop naar week 20. Omwonenden, hulpdiensten en Arriva zijn hierover geïnformeerd.