Wonen op Terschelling

De woningmarkt op Terschelling is uit balans. Het is met name voor starters erg moeilijk om een geschikte en betaalbare woning te vinden. De komende jaren worden er minimaal 135 nieuwe woningen gebouwd.

Er worden de komende jaren minimaal 135 nieuwe woningen gerealiseerd voor ‘starters’, doorstromers en tijdelijke bewoning.

Daarom is Wonen als speerpunt in het Eilandakkoord benoemd en heeft de gemeente het Uitvoeringsprogramma Woonvisie Terschelling, Programma+135+ vastgesteld. Met dit programma wordt invulling gegeven aan de ambitie om de komende jaren minimaal 135 woningen op Terschelling te realiseren.

Een deel daarvan zal door de sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland worden gerealiseerd, maar voor een belangrijk deel is het ook aan inwoners van Terschelling. De inwoners krijgen binnen het Woonprogramma de mogelijkheid om op het erf één of meerdere extra woningen te realiseren. Dat kan in de woning zijn, maar ook in een bijgebouw of in een recreatieappartement of door nieuwbouw op het woonperceel of op een invullocatie.

Jongeren, starters en doorstromers

De bedoeling is om meer voor de jongeren te bouwen én voor mensen die bij verhuizing een woning achterlaten voor andere woningzoekenden. Op deze manier wordt de balans op de woningmarkt op Terschelling hersteld. Van de totaal 135 woningen worden er 70 woningen speciaal voor starters gebouwd. De rest (65 woningen) wordt gebouwd voor de mensen die kunnen doorstromen naar een geschiktere woning en daarbij een woning achterlaten voor andere woningzoekenden.

Naast woningen voor permanente bewoning zal er voor ongeveer 100-150 personen tijdelijke woonruimte gerealiseerd worden. Voor een deel hiervan is de oude campus in beeld. Ook krijgen bedrijven de mogelijkheid om personeel tijdelijk (maximaal 9 maanden) te huisvesten.

Ik wil woonruimte realiseren, wat moet ik doen?

Wanneer u woonruimte wilt realiseren voor permanente bewoning of tijdelijke huisvesting van personeel, kan de gemeente daarin faciliteren. Het gaat dan om projecten die binnen het Woonprogramma vallen. De eerste stap van een initiatiefnemer is dan ook om contact te leggen met de gemeente via e-mail: wonen@terschelling.nl