WOZ-waarde

Ieder voorjaar komt de gemeente met een berekening van de waarde van jouw woning, door het te vergelijken met andere verkochte huizen in jouw omgeving. Dit wordt ook wel de WOZ-waarde genoemd: Waardering Onroerende Zaken. De gemeente gebruikt dit om de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen te bepalen. 

De marktwaarde van uw woning

De WOZ-waarde is dus de geschatte marktwaarde van jouw woning op 1 januari van het vorige jaar. Iedere gemeente maakt jaarlijks de WOZ-waarde bekend in de eerste acht weken van het jaar. Je ontvangt een WOZ-beschikking digitaal of per post.
 

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taxatie. De berekening van de WOZ-waarde wordt gedaan aan de hand van een computermodel. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de locatie van je woning, de grootte, het type woning, het bouwjaar, de onderhoudstoestand en de waarde van vergelijkbare woningen in de buurt. 

Meer weten over hoe de WOZ-waarde wordt bepaald? Kijk dan deze video van de Waarderingskamer. 

Wat moet ik doen?

  1. Op de aanslag gemeentelijke belastingen vind je de WOZ-waarde. Als er meerdere eigenaren zijn van een woning, pand of van grond, dan stuurt de gemeente de aanslag en de WOZ waarde naar één van de eigenaren.
  2. Als je de WOZ-waarde hebt gekregen, kun je bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kun je controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  3. Het is belangrijk dat je de WOZ waarde goed controleert. De waarde wordt voor een jaar vastgesteld en wordt gebruikt om de hoogte van verschillende andere belastingen te bepalen. 
  4. Als je het niet eens bent met de vastgestelde hoogte van de WOZ-waarde dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.
  5. Als je een bezwaar indient tegen de WOZ waarde, dien je automatisch ook bezwaar in tegen de aanslag OZB. Dit geldt andersom ook.

Let op: als je bezwaar indient betekent dit niet dat je niet hoeft te betalen. Je moet de aanslag betalen. Mocht naar aanleiding van jouw bezwaar de WOZ-waarde naar beneden worden bijgesteld, krijg je het teveel betaalde geld terug.
 

Waar vind ik mijn WOZ-waarde en het taxatieverslag?

  • WOZ-waardeloket: De WOZ-waarde van woningen is voor iedereen openbaar. Je kunt van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde bekijken via het WOZ-waardeloket.
  • Aanslagbiljet belastingen: De WOZ-waarde van jouw woning staat op het aanslagbiljet van de gemeente. Deze krijg je van de gemeente per post of via de berichtenbox van MijnOverheid.
  • MijnOverheid: De WOZ-waarde van jouw woning kun je opzoeken via MijnOverheid.
  • Taxatieverslag: De gemeente moet inzicht geven in hoe de WOZ-waarde van jouw woning is bepaald. Deze informatie vind je in het taxatieverslag. Je kunt jouw taxatieverslag opvragen bij jouw gemeente. Dit kan digitaal en meestal ook via MijnOverheid. Op het taxatieverslag staan de kenmerken van de woning zoals de oppervlakte en het bouwjaar. Ook vind je hier overige gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor het bepalen van de waarde. Denk aan verkoopcijfers van vergelijkbare woningen.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

De Waarderingskamer controleert de kwaliteit van de WOZ-taxaties en onderzoekt of de gebruikte gegevens kloppen en actueel zijn. Dat kun je ook zelf controleren via het WOZ-waardeloket en door het taxatieverslag op te vragen bij of de gemeente of online inzien via MijnOverheid.

Heb je je WOZ-beschikking ontvangen en vind je de waarde te hoog? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken na datum van de WOZ-beschikking. Bezwaar maken is gratis, kost niet veel tijd en je kunt het zelf eenvoudig doen. Bezwaar maken kun je doen via de post of op onze website.

Het is belangrijk om alvast goed na te denken over waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Deze informatie heb je namelijk nodig om bezwaar te maken. Om je een beeld te geven, hebben we twee bezwaarformulieren gemaakt. In het formulier kun je aangeven waarom je het niet eens bent met de waarde en stuur je alle belangrijke gegevens direct mee.
 

Bezwaar maken

Via de post
Print het (bovenstaande) bezwaarformulier uit, vult het formulier volledig in en stuur het vervolgens naar: Gemeente Terschelling, t.a.v. de Heffingsambtenaar, postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. 

Via de website
1. Klik hieronder bij ‘Direct regelen’ op de link om bezwaar te maken;
2. Je logt in met jouw DigiD;
3. Jouw gegevens zijn al zoveel mogelijk ingevuld. Controleer of deze juist zijn;
4. Vervolgens selecteer je waartegen je bezwaar maakt en legt je uit waarom. Je kunt het bezwaarformulier als bijlage meesturen;
5. Tenslotte verstuur je het bezwaarschrift. 

Je ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging en een uitleg hoe wij jouw bezwaar verder gaan behandelen.
 

Zelf bezwaar maken of een NCNP-bedrijf inschakelen?

Er zijn veel commerciële instanties die tegen betaling de hele procedure voor je uit handen nemen, maar dit raden wij af. Bezwaar maken via een no cure no pay-bureau kost de gemeente veel geld kost. Dit geld kunnen we dan niet meer aan andere mooie projecten op Terschelling besteden. Daarom raden we aan om je bezwaar via de gemeente in te dienen, in plaats van via andere bureaus.

Meer weten over no cure no pay-bureaus? Bekijk dan deze video.

Direct regelen

Je kunt jouw bezwaar schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. 

Opvragen kopie OZB aanslag, WOZ beschikking of taxatieverslag

Bezwaar WOZ en Belastingen

Meer informatie

Beschikking voor nieuwe belanghebbende:

Als je in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar en/of gebruiker), kun je een verzoek doen om een WOZ-beschikking te ontvangen. Deze beschikking is voor bezwaar vatbaar.

WOZ beschikking voor bewoners van een huurwoning:

Sinds vorig jaar ontvangen de bewoners van een huurwoning ook een WOZ beschikking. Deze staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dit is een gevolg van de recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS).

Het nieuwe puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) geldt per 1 oktober 2015. Het is alleen van toepassing voor zelfstandige sociale huurwoningen in de gereguleerde huursector.

Bij bestaande huurcontracten leidt het nieuwe puntensysteem niet tot een extra huurverhoging. De verhuurder moet zich in dat geval houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging. Het kan bij nieuwe contracten leiden tot het optrekken van de huur tot de maximale huurprijsgrens.

Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten. Dat zijn huurcontracten in de vrije sector waarbij de maandelijkse huur hoger is dan de liberalisatiegrens. In 2024 is dit € 879,66.

De WOZ waarde wordt gebruikt om de maximale huurprijs te berekenen. Ongeveer 25% van de maximale huurprijs wordt beïnvloed door de WOZ waarde. Om die reden ontvangt ook iedereen die volgens de gemeentelijke belastingadministratie een huurder van een woning is een WOZ beschikking.

De gemeente heeft geen inzicht in de huurprijzen. De gemeente kan dus niet bepalen of de WOZ waarde voor u van belang is of niet. Daarvoor kun je contact opnemen met uw verhuurder. Op de website www.huurcommissie.nl(externe link) kunt u nadere informatie vinden over huurprijzen en het puntensysteem.