De raad heeft zomerreces van 24 juli tot en met 3 september.

Ook de griffie is met vakantie. Brieven aan de raad worden vanaf 25 augustus weer verwerkt.