Wat is het?

U kunt een betalingsregeling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen als u tijdelijk niet kunt betalen. Dit kan als u bijvoorbeeld financiële problemen heeft. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in andere afgesproken termijnen betalen.

Wat moet ik doen?

U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen. Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan spreekt de gemeente met u af in welke termijnen u kunt betalen. Stuur uw brief naar:

Gemeente Terschelling
Postbus 14
8880 AA West-Terschelling

Vergeet niet in uw brief het volgende te vermelden:
- Aanslagnummer
- Aanslagbedrag
- Aantal termijnen waarin u wilt afbetalen
- Termijnbedrag 
- Datum en handtekening

Extra informatie

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding.