Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 oude wetten samen en maakt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt minder ingewikkeld. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven en is op 1 januari 2024 ingegaan.

Wat is de Omgevingswet?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wil veranderen in jouw omgeving. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om je huis te verbouwen of als je als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast je bedrijfspand. Je bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of dat je een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

Je kunt ook met de wet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in jouw omgeving. Bijvoorbeeld als je buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt wil uitbreiden. Je bent dan belanghebbende.

Ik heb vóór 1 januari 2024 een vergunning gekregen voor mijn verbouwing. Geldt die nog?

Als je een vergunning hebt gekregen voor de invoering van de Omgevingswet, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Ik heb vóór 1 januari 2024 een vergunning aangevraagd, maar nog niet gekregen. Moet ik een nieuwe aanvraag doen?

Nee, jouw vergunning wordt nog behandeld onder de oude wetgeving. Voor jou verandert er dus niets.

Waarom is de Omgevingswet nodig?

In de afgelopen decennia zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor bijvoorbeeld bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn onnodig ingewikkeld. Daarnaast spreken ze elkaar soms tegen en vertragen ze de ontwikkeling van innovatieve duurzame initiatieven. Met de komst van de Omgevingswet worden 26 wetten vereenvoudigd en gebundeld.

Wat merk ik als inwoner van de Omgevingswet?

Als je iets wilt verbouwen aan je huis of tuin, kan het zijn dat je een vergunning moet aanvragen. Dat gaat straks anders dan voorheen. De regels kun je opzoeken in een nieuw online loket: het Omgevingsloket. Hier kun je controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. In dit loket kun je ook direct de vergunning aanvragen of de melding doen.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat je kunt meepraten over grotere initiatieven bij jou in de buurt. Dat kan nu al, maar de Omgevingswet stimuleert dat je actiever wordt benaderd om mee te denken.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet?

  • Het omgevingsloket is het nieuwe loket waar je online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • Het bestemmingsplan van Terschelling is omgevormd tot een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van een locatie, maar er staan ook regels voor geluid, de bodem en duurzaamheid in.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeente sneller beslist over jouw vergunningsaanvraag. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal acht weken. Er is een verlenging van zes weken mogelijk. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer jouw vergunningsaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. De beslistermijn is dan wat langer.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat besluiten niet alleen sneller, maar ook beter worden genomen. Vragen over de leefomgeving worden meer in samenhang gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als de energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken. Zo kunnen we de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Daar ondervinden alle inwoners en bedrijven voordeel van.

Heeft de Omgevingswet ook nadelen?

Bij een verandering kan het weleens fout gaan. Alle losse wetten en regels vallen straks onder één nieuwe wet. Bovendien gaan inwoners, ondernemers en de gemeente op een andere manier met elkaar samenwerken. Dat is in het begin even wennen en niet alles zal direct goed gaan. Uiteindelijk moet de verandering er wel voor zorgen dat de besluitvorming beter wordt en sneller gaat.

Meer weten over de omgevingsvisie van gemeente Terschelling?

Lees meer