Wat is het?

Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden(externe link) voldoen.

Als u voor een sociale huurwoning op Terschelling in aanmerking wil komen, moet u zich inschrijven bij WoonFriesland(externe link). De toewijzing van woningen gaat op volgorde van inschrijfduur. Dit betekent dat hoe langer u ingeschreven staat, hoe eerder u voor een huis in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet daarnaast passen bij uw inkomen. Meer informatie over het vinden van een passende huurwoning vindt u op de website van WoonFriesland.(externe link)

Er zijn twee specifieke regels voor het wonen op Terschelling waarmee u rekening moet houden:

Huisvestingsvergunning

Om op Terschelling te kunnen wonen heeft u een speciale huisvestingsvergunning nodig. U kunt de huisvestingsvergunning alleen krijgen als er sprake is van een maatschappelijke of economische binding met Terschelling. Meer informatie en de exacte voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning vindt u bij de pagina Huisvestingvergunning.

Urgentie

In de gemeente Terschelling wordt geen urgentie verleend en wordt er niet met voorrang toegewezen.