Nieuws

 • Evaluatie Eilân Festival

  De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven een evaluatie te maken van de gevoerde procedures aangaande het festival Eilân.

  Lees meer
 • Voortgang Woonprogramma +135+

  Begin 2019 is het Uitvoeringsprogramma Wonen +135+ van start gegaan: bouwen voor starters en doorstromers. Mensen die nu niet aan bod komen op de woningmarkt.

  Lees meer
 • Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

  De gemeente betaalt mee aan het maandelijks premiebedrag.

  Lees meer
 • Iedereen in actie tegen zwerfafval

  Samen krijgen we Friesland zwerfafvalvrij. Daar geloven wij als gemeente in.

  Lees meer
 • Vijftig jaar aan archiefmateriaal openbaar

  De firma Dox Support overhandigt 50 jaar aan archiefinventaris aan interim-secretaris Wim van Schoonhoven. Het gaat om de jaren 1944 - 1995 die nu openbaar zijn.

  Lees meer
 • IMF-subsidie voor 18 projecten op de Friese Wadden

  Op Terschelling krijgt Sportclub Terschelling een bijdrage voor LED-verlichting en de passantenhaven voor een overkapping van de fietsenstalling met oplaadpunten.

  Lees meer