Nieuws

  • Friezen met goede ideeën gezocht

    Zij kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns.

    Lees meer
  • Burgemeester Wassink vertrekt over een jaar

    De burgemeester heeft de fractievoorzitters uit de gemeenteraad aangegeven dat hij een herbenoeming als burgemeester van Terschelling per 16-1-2021 niet ambieert.

    Lees meer