Nieuws

 • Méér zorgverzekering voor minder geld

  Een laag inkomen en hoge zorgkosten? Uw gemeente biedt goedkopere zorg, maak gebruik van dit voordeel.

  Lees meer
 • Subsidie duurzaamheidsinitiatieven verhoogd

  Vanwege de vele aanvragen voor de subsidieregeling is het subsidieplafond van 2017 verhoogt. Er is beperkte ruimte vrijgekomen voor nieuwe aanvragen.

  Lees meer
 • Vergunningprocedure kwelderherstel loopt vertraging op

  Bij de realisatie van het project Kwelderherstel Terschelling is vertraging ontstaan. Rijkswaterstaat heeft de vergunningaanvraag, die was ingediend bij het ministerie van LNV, ingetrokken.

  Lees meer
 • Gemeente gebruikt digitale berichten

  De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om ook digitale post te versturen.

  Lees meer
 • Nieuwe partijen gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Als u met een nieuwe politieke partij deel wilt nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 dan moet u de naam van de partij registreren bij de gemeente.

  Lees meer
 • Tarieven toeristenbelasting vastgesteld

  De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2017 de volgende verordeningen vastgesteld:
  - de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018,
  - de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2018,
  - de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2018.

  Lees meer
 • Uitnodiging collegebezoeken

  Graag nodigen wij de inwoners van de buurtschappen en West-Terschelling uit om met het college van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen.

  Lees meer
 • Bent u toe aan een nieuwe CV-ketel?

  Denk dan ook eens aan een energiezuinige en milieuvriendelijke warmtepomp.

  Lees meer
 • Waddenfonds start nieuwe subsidieregeling

  Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna € 9,5 miljoen euro beschikbaar.

  Lees meer
 • Winnaar gastenonderzoek

  De gemeente Terschelling voert samen met Vlieland en rederij Doeksen een continu gastenonderzoek uit. De bezoekers van de eilanden krijgen via e-mail een verzoek om aan het onderzoek mee te doen.

  Lees meer