Terschelling is als eiland extra kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Hoe zorgen we dat we droge voeten houden? Dat water en voedsel beschikbaar blijft? En dat de generatie na ons net zo mooi op Terschelling woont, zoals dat wij dat doen? Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, is er nu actie nodig. In het uitvoeringsprogramma ‘Terschelling Samen Duurzaam’ beschrijft gemeente Terschelling de doelen en de bijbehorende plannen voor de komende vier jaar op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. 

Samen duurzaam

De Nederlandse politiek heeft als doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland meer dan de helft (55%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. En in 2050 95% minder. Aan dat doel wil de gemeente Terschelling graag bijdragen. Dat kunnen we niet alleen. We hebben onze inwoners en samenwerkingspartijen hard nodig. Om het uitvoeringsprogramma op te stellen werkten we daarom samen met eilanders, eilander ondernemers en partijen als WoonFriesland, Liander en Terschelling Energie.

Bijdragen aan CO2-reductie

Het uitvoeringsprogramma ‘Terschelling Samen Duurzaam’ beschrijft de plannen van gemeente Terschelling voor de komende vier jaar. Van het opwekken van onze eigen energie, het hergebruiken van afval of materiaal voor de bouw, tot aan het produceren van duurzaamheid. Het belangrijkste doel van het uitvoeringsprogramma is een forse reductie van CO2-uitstoot op het eiland, om hiermee bij te dragen aan het voorkomen van het stijgen van de zeespiegel en de aantasting van de natuur.

Meer over duurzaamheid

Op deze pagina leest u alles over duurzaamheid. Onze ambities zijn groot. We willen in 2023 bijna de helft minder Co2 uitstoten dan in 2016. Om dit doel te bereiken werken we samen met inwoners en ondernemers. Wilt u meer weten over een regeling of een subsidie? Of wilt u een gesprek inplannen met een energiecoach? We helpen u graag verder.