Wat is het?

Als u gaat verhuizen, moet u hiervan binnen vijf dagen aangifte doen bij de gemeente waar u gaat wonen.Als u vertrekt naar het buitenland, moet u dit vijf dagen vóórdat u vertrekt melden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Hoe werkt het?

U kunt uw verhuizing digitaal, persoonlijk of schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Als u bij iemand in gaat wonen, moet degene bij wie u intrekt schriftelijke toestemming en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs geven

Verhuizen

Verhuist u naar een ander adres, dan moet u dit binnen vijf dagen na verhuizing melden bij uw (nieuwe) gemeente.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
 • De curator van de onder curatele gestelde.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Emigreren

Als u naar het buitenland vertrekt en gedurende één jaar ten minste acht maanden buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u het oude en het nieuwe adres vermelden.

Wat heb ik nodig?

Aangifte via DigiD
 • huur- of koopcontract mailen of toestemming van de hoofdbewoner via DigiD
Persoonlijke aangifte
 • geldig legitimatiebewijs
 • huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner met kopie legitimatie
Aangifte via formulier
 • Ingevulde formulier 'verhuisaangifte'
 • kopie legitimatie
 • kopie huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner met kopie legitimatie

Meer informatie

Inschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. De datum waarop u aangifte doet of wanneer wij de aangifte ontvangen, wordt de datum van adreswijziging. Mocht u later dan de aangifte verhuizen, dan kunt u de werkelijke verhuisdatum doorgeven

Verwijzingen

Voor goedkopere huur- en koopwoningen heeft u een huisvestingsvergunning nodig

Direct regelen online

Online verhuizing doorgeven(externe link)

LET OP! U dient, bij het doorgeven via DigiD, ook de volgende gegevens digitaal aan te leveren (anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen):

Indien inwonend;

Online verklaring van inwoning(externe link)

Indien hoofdbewoner; 

Mail dan dezelfde dag het huur- of koopcontract o.v.v. het zaaknummer naar gemeente@terschelling.nl

Nieuwe studenten MIWB moeten verhuisaangifte doen naar het huisnummer dat in de huurovereenkomst van Woonfriesland staat.

Is de kale huurprijs van de woning lager dan € 1.323 per maand of de koopprijs van de woning lager dan € 646.000, dan moet u tevens een huisvestingsvergunning aanvragen.

Afspraak maken