Melding woon- en leefomgeving Terschelling

 • Wat is het?

  De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden of ervaart u overlast? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

 • Direct regelen Terschelling

 • Hoe werkt het?

  Melden bij de gemeente

  • losse stoeptegel
  • gat in de weg
  • kapotte straatverlichting (indien mogelijk, graag mastnummer toevoegen)
  • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
  • onveilige plekken
  • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
  • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
  • vernield groen
  • zwerfvuil
  • overvolle afvalbakken - hiervoor kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 - 210 0215
  • dode dieren langs de weg of in het water
  • stankoverlast
  • achtergelaten fietsen of auto’s
  • onveilige verkeerssituatie
  • aanleg en onderhoud van speelplekken
  • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • Wat moet ik doen?

  U geeft uw melding door aan de gemeente via 'melding doen'. Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat. Geef ook aan op welke plek er iets moet gebeuren.

  Het spoednummer van de gemeente Terschelling is: 06 54311641

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.